Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

En kısa sürede bir ünivesiteye kayıt olmak isterseniz Azerbaycan Milli ilimler akademisi lisans bölümlerinde okumayı tercih edebilirsiniz..

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan’ın en önemli bilim kurumu olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, 1920 yılına kadar dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. Azerbaycanda Milli İlimler Akademisi açılmadan önceki dönemde bilimsel araştırmaların büyük bir bölümü, Azerbaycan Devlet Üniversitesi tarafından yapılmaktaydı. 1920 yılında humanitar bilimler ve tıp ile ilgili bölümlerin açılması, günümüzde eğitim kalitesiyle Avrupa’nın gözünün Üzerinde olduğu Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin de temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Bilimsel işlemlerin organize edilmesi için 1923 yılında kurulan Azerbaycan Tetkik Cemiyeti, Azerbaycan eğitim sosyal bilimler, tarih, etnografya ve iktisat bölümleriyle eğitim hizmeti vermiştir. Azerbaycanda zooloji bölümü olarak en eski eğitim kurumlarından biri olan Azerbaycan Devlet İlmi Teşkilatı da, 1929 yılında bu cemiyetten ayrılarak kurulmuştur. Günümüzde Azerbaycanda mikrobiyoloji bölümü ile dünya standartlarında yükseköğretim imkanı sunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin kurulmasını sağlayan bu teşkilat, 1945 yılında günümüzdeki ismini almıştır.

Edebiyat Eğitimi

Azerbaycan edebiyat fakültesi sayısının çok az olduğu dönemde geniş içerikli bir edebiyat eğitimi veren akademi, ayrıca Azerbaycanda güzel sanatlar akademisi olarak da üst seviyede yükseköğretim programları sunmuştur. Azerbaycanda doğu dilleri üzerinde de lisans düzeyinde eğitim veren en eski kurumlar arasında olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, günümüze dek saygın statüsünü korumuştur. Yurtdışı eğitimin tek yetkili merkezi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, sizlere saygın bir eğitim geçmişi olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi eğitimini kontenjan sorunu yaşamadan alma imkanı sunuyor. Danışmanlık, kayıt, kabul, yerleşim ve karşılama gibi kaliteli hizmetlerle Eurostar’ın avantajlı çözümlerinden yararlanmak için uzman kadromuzla iletişime geçin.

Bölümler ve Enstitüler

Fizik-Matematik ve Teknik İlimleri Bölümü

• Fizik Enstitüsü

• Kibernetika Enstitüsü

• Matematik ve Mekanik Enstitüsü

Şamahı Astrofizik Rasathanesi

• Radyasyon Sorunları Enstitüsü

• Bilgi Teknolojileri Enstitüsü

Kimya İlimleri Bölümü

• Petrol-Kimya Prosesleri Enstitüsü

• Kimya Sorunları Enstitüsü

• Aşkarlar Kimyası Enstitüsü

• Polimer Malzemeleri Enstitüsü

Yer İlimleri Bölümü

• Jeoloji Enstitüsü

• Coğrafya Enstitüsü

Biyoloji İlimleri Bölümü

• Botanik Enstitüsü

• Zooloji Enstitüsü

• Genetik Kaynaklar Enstitüsü

• Fizyoloji Enstitüsü

• Toprak ve Agrokimya Enstitüsü

• Mikrobiyoloji Enstitüsü

Merkezi Nebatat Bağı

Merdekan Dendrarisi Bağı

İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü

• Tarih Enstitüsü

• Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü

• İktisat Enstitüsü

• Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

• Doğu Bilimi Enstitüsü

• İnsan Hukukları üzere İlmi-Tetkikat Enstitüsü

• Edebiyat Enstitüsü

• Dilcilik Enstitüsü

• El yazıları Enstitüsü

• Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

• Folklor Enstitüsü

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Eğitim Dili;

Azerbaycan Türkçesi Rusça
İngilizce

Ulusal Bilimler Milli İlimler Akademisi

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (ANAS), bilimsel gelişmeyi ve yeniliği teşvik eden lider bir araştırma kurumudur. ANAS, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na bağlı özerk bir kuruluştur ve ülke için bilimsel politikalar geliştirme ve uygulama sorumluluğuna sahiptir. Aynı zamanda Azerbaycan’da yeniliği ve bilimsel kültürü teşvik eder. ANAS’ın akademisyenler, doktora ve doktora sonrası öğrenciler, akademik eğitim almış uzmanlar, fahri üyeler, yabancı üyeler, muhabirler ve şube üyeleri de dahil olmak üzere 800’den fazla üyesi var.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 24 Aralık 1930’da kuruldu. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Parlamentosu kararı ile. Merkezi Gence’deydi ve başlangıçta yaklaşık 50 üyesi vardı. 1934’te ANAS Bakü’ye taşındı ve SSCB Halk Komiserleri Konseyi’ne bağlı Sosyal Bilimler Akademisi’nin bir parçası oldu. 1939’da ANAS, SSCB Bilimler Akademisi’nin bir parçası oldu. 1992 yılında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra enstitü, bir başkanlık kararnamesi ile yeniden organize edilerek mevcut şekline getirilmiştir. Bir akademi üyesi ancak Genel Kurul’un önerisi üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın kararı ile görevden alınabilir. Emekli olduklarında emekli maaşı gibi mali yardımlara da hak kazanırlar.

Kurumun yaklaşık 800 akademisyen üyesi, 800 doktora öğrencisi ve 800 akademik eğitim almış uzmanı vardır. Üyeler, doğa bilimleri, matematik, teknik bilimler, insani bilimler ve sosyal bilimler gibi belirli alanlardaki uzmanlıklarına ve başarılarına göre seçilir. Ayrıca Azerbaycan’da bilimin gelişmesine katkılarından veya ülkeye bilim ve teknolojide önemli hizmetlerinden dolayı seçilirler. Üyeler, ANAS’ın yanı sıra UNESCO veya diğer uluslararası kuruluşlara bağlı uluslararası bilimsel kuruluşlar tarafından yürütülen çeşitli bilimsel etkinliklere katılma fırsatına sahiptir. ANAS’ın Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde bilimsel araştırmalar yürüten ve yerel uzmanlar için eğitim kursları düzenleyen şubeleri vardır.

ANAS’ın ana görevi, araştırma kurumları, laboratuvarları, yayınevi ve diğer kuruluşlar aracılığıyla Azerbaycan’da bilim ve teknoloji gelişimini teşvik etmektir. merkezler. Ayrıca, bilimsel başarıların, popüler bilim dersleri ve sergileri aracılığıyla topluma iletilmesini sağlarlar. Ülke çapında üniversitelerde araştırma tesisleri kurmayı amaçlayan “Bilimsel-teknolojik potansiyellerin geliştirilmesi” gibi çeşitli projeler yürütürler; Öncelikli alanlarda insan kaynağını geliştirmeyi amaçlayan “öncelikli alanlarda personel yetiştirme”; Kurumların ihtiyaç duyduğu donanımları sağlamayı amaçlayan “Bilimsel ekipman tedarik çalışmaları”; Üniversitelerde bilimsel eğitimin geliştirilmesini amaçlayan “bilimsel eğitim geliştirme”; Ülke genelindeki kurumlara bilgi işlem sistemleri sağlamayı amaçlayan “Bilgi Destek Sistemi”; Öğrencilere maddi destek sağlamayı amaçlayan “burs verilmesi”; Bakü dışında ek şubeler kurmayı amaçlayan “bölge şubeleri kurmak”; Madalya veya sertifika vererek bilimsel başarıları tanımayı amaçlayan “ödül verme”; ve bilim adamlarının her yıl ulusal olarak kutlanabilmeleri için bilim adamlarına adanmış bir gün yaratmayı amaçlayan “Bilim adamları günü için milli bayram kurulması”.

ANAS, Azerbaycan’daki bilimsel faaliyetlere rehberlik eden önemli bir kurumdur. Bu ülkenin bilimsel olarak gelişmesine büyük katkıda bulunan Azerbaycanlı bilim adamlarının rehberliğinde özerk bir kuruluştur. Kurum, bu ülkeyi bugünkü haline getiren birçok bilim insanı yetiştirdi – bilimsel keşif ve yenilik için canlı bir merkez!

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!