Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil

Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil

Azerbaycan eğitim askerlik tecil işlemlerinizin pratik olarak gerçekleşmesi için size yarar sağlayacak en profesyonel danışmanlık kurumu...

Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil

Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil

Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil

AZERBAYCANDA İŞVEREN VE ÇALISAN İÇİN ASKERLİK DOSYASI AÇILIMI

Azerbaycan Eğitim Askerlik Tecil, Azerbaycan gidenler Azerbaycan’da’ ki ofisimiz tarafından hızlı bir şekilde askerlik dosyası açılması şirkette çalıştığı ve sahibi olduğu müddetçe Azerbaycan’ da olmak kaydı ile yardımcı olunur

• iki adet bir yıllık çalışma ve oturum izni aslı ve fotokopisi
• iki adet tecil dilekçesi 4 adet vesikalık fotoğraf
• iki adet pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi )işlem görmüş sayfaların aynı kağıda arkalı onlu olarak
• iki adet görev yazısı iki adet işyeri tescil belgesi
• iki adet vergi dairesinden yazı )şirketin faaliyetinin devam ettiğine dair
• iki adet işyeri ile sözleşme)ilgili ülke noterli Türkçeye çevrilmiş şekilde ve taslıklı
• sahsın şirketi temsil etmeye yetkili olduğuna dair yazı)madde 6 da ki yazıya istinaden
• üniversite mezunu iseniz askerlik şubesinden yedek subay aday adayı olarak karar aldırdığınız belge ayrıca diploma denklik belgesi fotokopisi
• ilgili ülke yardım fonuna veya sigorta primlerini yattığına dair makbuzlar
• askerlik erteleme işlemleri 20 yasından gün almayanlar için

TEKRAR ERTELEME İSLEMLERİ AYNI İSYERINDE CALISIYORSANIZ

• 2 adet işyeri görev yazısı firmanın antetli kağıdına imzalı mühürlü
• iki adet vergi yazısı orijinalini görmek kaydıyla fotokopisi
• iki adet çalışma ve oturma izni fotokopisi önceki vizeniz 3 yıldan fazla süresi varsa yenisi gerekmez
• iki adet pasaport fotokopisi işlem görmüş sayfalar küçültülmüş olarak
• iki adet sigorta pirim makbuzu iki adet resim artı pul
bir adet Türkiye’ye giriş çıkış beyan listesi son tescil tarihinizden bu güne kadar olanlar tarih sırasına göre numaralandırılarak

YURTDISINDA EGITIM GORENLER İCİN ASKERLIK UZATMA

yurtdışında eğitim gören her T.C. vatandaşı erkek öğrenci belirli şartlar ve süreler dâhilinde eğitimi boyunca Askerlik hizmetini tecil etme hakkına sahip bulunmaktadır. Askerlik çağı 20 yaşından gün almakla başlar ve 41 yaşından gün alıncaya kadar sürer. Bu süre boyunca askerlik hizmetini tecil süresi eğitimin her basamağında farklı olmaktadır. Aşağıda eğitimin her basamağında yapılabilecek azami askerlik hizmeti tecil sürelerini bulabilirsiniz. Askerlik Hizmeti erteleme işlem ve süreleri ile ilgili bilgiler T.C. Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Dairesi Başkanlığı (ASAL)’ nın web sitesinden derlenmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye.

Askerlik Tecili için öncelikli şartlar:

1- Yoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır.

2- Bakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, birliklerine katılmayan yükümlülerdir.

20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir. Buna göre… Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir.

Ön lisans Öğrencileri: 2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır. Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler. Ancak eğitimini normal süresi (2 yıl) içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar.

Lisans Öğrencileri:
4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır.
5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır.
6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır.Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır.

29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

(Ek : 17/2/1947 – 5010/1 md.; Değişik : 27/6/1984 – 3031/2 md.) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.
1- 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,
2- Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.

Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince teşvik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.

Yurtdışına Eğitim için gidecek öğrencilerin Türkiye’de askerlik tecil işlemleri yapacakları adres:
Yurtdışına eğitim için gitmek isteyecek öğrenciler Türkiye’den askerlik tecili müracaatlarını şahsen Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine yapmalıdır. Evrakların eksiksiz olması halinde müracaatlar yaklaşık on günde sonuçlanmaktadır ve Milli Savunma Bakanlığına yazılan bir yazı ile askerlik tecili gerçekleşmiş olur.
ayrıca eğitim gördükleri ülkedeki büyük elciliklere yapabilirler.

Puanla
[OY: 3 Ortalama: 3.3]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!